Evangelie Gemeente De Deur
Jezus Geeft Hoop en Liefde

Samenkomst


 
De dienst
De preek vormt het hoofddeel van de dienst, maar vooraf is er eerst een voordienst, die bestaat uit gezamenlijk (aanbidding)liederen zingen, voorbede, collecte en mededelingen.
 

De prediking is altijd helder, praktisch, opbouwend, uitdagend, openbarend en niet op de laatste plaats bemoedigend. Over prediking valt heel veel te zeggen. Helaas is daarvoor ruimte te kort op deze pagina. Daarom halen wij hier slechts een paar zaken aan.
 
Veel mensen die voor het eerst komen, zeggen dat het lijkt alsof de preek voor hun geschreven was. Dit heeft te maken met het feit dat Gods Geest aanwezig is, zodat de preek niet 'dood' is maar levend.

Voor de dienst wordt gebeden voor Gods aanwezigheid en dat Hij zal spreken tot ons hart. Het heeft immers weinig zin om samen te komen zonder Zijn aanwezigheid. Wij willen Zijn zalving in de voordienst en in de prediking.

Er is vertaling aanwezig in het Engels. De preek zal iets doen met mensen en daarom hebben wij een zgn. 'oproep', waarbij iemand die Jezus niet persoonlijk kent als redder en verlosser de gelegenheid krijgt om zijn/haar leven aan Jezus te geven. Daarnaast is er tijd om persoonlijk in gebed te gaan.

Regelmatig wordt er na afloop gebeden voor zieken en zien we mensen genezen worden.