Evangelie Gemeente De Deur
Jezus Geeft Hoop en Liefde

Contact gegevens 

Pastor John Purperhart

Mobiel: 06 53 28 31 67

Mail: info@dedeurzutphen.nl of de mail van de Pastor: jmpurperhart@gmail.com

Wilt u ons werk ondersteunen, dan zijn dit onze bankgegevens:

NL78 RABO 01277.09.142 

Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beogende Instelling